CZYM JEST PSYCHOTERAPIA? – Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda rozmowa z psychoterapeutą?

Rozmowa z psychoterapeutą może trwać od 50 do 90 minut, w zależności od rodzaju spotkania. Może mieć formę konsultacji lub sesji psychoterapeutycznej. Każda psychoterapia poprzedzona jest serią konsultacji (najczęściej trzema), ale nie każda konsultacja kończy się psychoterapią. Dzieje się tak dlatego, że celem konsultacji jest wspólne, pacjenta i terapeuty, ustalenie, jaka forma pomocy będzie najbardziej adekwatna do przedstawianych przez pacjenta problemów, czy będzie to właśnie psychoterapia i czy właśnie u tego psychoterapeuty.

Kiedy zaczyna się terapia?

Psychoterapia zaczyna się w momencie, gdy po cyklu konsultacji podjęta zostaje decyzja, że pacjent i terapeuta będą razem pracować. Zawarty zostaje kontrakt dotyczący terminów spotkań, ich częstotliwości oraz opłat. W przypadku psychoterapii krótkoterminowej ustalony zostaje problem, nad którym pacjent chce pracować i krótkoterminowy cel terapii.

Ile czasu trwa psychoterapia depresji?

W zależności od tego, czy zawarto kontrakt krótko - czy długoterminowy, psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Rozpoczynając psychoterapię długoterminową nie sposób określić precyzyjnie, kiedy będzie się mogła zakończyć – staje się to bardziej wiadome wraz z postępami procesu terapii.

Czym jest psychoterapia psychoanalityczna?

Każda psychoterapia jest metodą leczenia trudności natury psychicznej, emocjonalnej. Psychoterapia analityczna jest z zasady psychoterapią długoterminową, mającą na celu coraz głębsze rozumienie źródeł własnych trudności. Podstawowe elementy psychoterapii analitycznej to założenie o istnieniu nieświadomości oraz analiza uczuć, doświadczeń i schematów relacji, tych aktualnych oraz z przeszłości. Istotny, a często nawet dominujący wpływ na samopoczucie i zachowanie człowieka mają uczucia i przekonania, poprzez które odbiera się świat, siebie i otaczających ludzi. Często są nieświadome, irracjonalne i nie w pełni adekwatne do danej sytuacji. Poprzez analizę tego, co mówi pacjent, możliwe jest zrozumienie ich powstania, znalezienie przyczyn cierpienia oraz dotarcie do uczuć, które im towarzyszą. W porównaniu z innymi podejściami terapeutycznymi, w psychoterapii analitycznej spotkania odbywają się częściej – 2-3 razy w tygodniu, lub, jak w psychoanalizie – 4-5 razy.

Na czym polega psychoterapia psychoanalityczna?

Pacjent może mówić o wszystkim, co przyjdzie mu do głowy i na co ma ochotę w danej chwili. Mogą to być uczucia, emocje, bieżące wydarzenia lub te z przeszłości, różne myśli, wspomnienia, fantazje, sny oraz każde inne dowolne skojarzenia, nawet te wydające się być nieistotne lub pozbawione sensu. Terapeuta pomaga pacjentowi użyć ich do budowania wiedzy na swój temat oraz wytworzenia wewnętrznych możliwości, niezbędnych do zrozumienia, poznania siebie i dokonania zmiany.

Jaki jest cel psychoterapii?

Poznanie przyczyn cierpienia, zrozumienie uczuć im towarzyszących oraz możliwość ponownego ich przeżycia w obecności terapeuty pozwala na ich modyfikację, dzięki czemu zmniejsza się ich siła i powstaje przestrzeń na własną sprawczość, realizowanie pragnień i decydowanie o swoim życiu według własnych potrzeb. Ustąpienie objawów jest celem pobocznym, wynikającym z tego, że zanikają one stopniowo, wraz z coraz lepszym uświadamianiem sobie tego, czego były wyrazem.