BEATA KOT

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta pracujący w podejściu psychoanalitycznym.

Lekarz psychiatra – jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, 5-letnią specjalizację z psychiatrii odbywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, tytuł specjalisty psychiatry uzyskałam w 2013 roku;

Psychoterapeuta – ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej, roczne Studium Psychoterapii oraz trzy lata Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej przy Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz zgodne ze standardami Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii i Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej), aktualnie jestem w trakcie dalszych szkoleń;

Posiadam ponad 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji oraz leczenia farmakologicznego, które zdobywałam w oddziałach psychiatrycznych ogólnych i dziennych-terapeutycznych z pacjentami doświadczającymi psychozy, depresji, zaburzeń lękowych, problemów emocjonalnych, sytuacji kryzysowych i innych (Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego w Gdańsku, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, II Klinika Psychiatrii IPiN-u w Warszawie) oraz w poradniach (Poradnia Zdrowia Psychicznego „Vitamed” oraz NSPL „Psyche” w Warszawie).

Moje zainteresowania, wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają mi pomagać ludziom, którzy zmagają się z depresją, fobiami, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości, nerwicą, zaburzeniami odżywiania i psychosomatycznymi, problemami emocjonalnymi, kryzysami życiowymi, następstwami stresu, trudnościami w relacjach z innymi, trudnymi doświadczeniami. Zajmuję się długoterminową psychoterapią indywidualną zorientowaną analitycznie, pomocą psychologiczną oraz leczeniem psychiatrycznym. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W swojej pracy kieruję się wytycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej, Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego i o Zawodzie Lekarza, Kodeksie Etycznym PTPP obowiązującym psychoterapeutów.

Konsultuję również dzieci i młodzież pod kątem diagnozy psychiatrycznej, wskazań do psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej. Doświadczenie w pracy z małoletnimi pacjentami zdobywałam w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz obecnie w PZP dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.

Współpracuję z ośrodkiem psychiatryczno-psychologicznym „Centrum-Ja” oraz z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju „Rewers”.